Arengukava üldsuunad

Arengukava on arengudokument, mis sätestab edasised arengusuunad ja prioriteedid eakate ja puuetega inimeste hooldekande valdkonnas.
Asutuse arengukavas püstitatud eesmärk – soov saavutada kliendist lähtuvalt kvaliteetsed ja võrdselt kättesaadavad sotsiaalteenused. Siia juurde arengukavast näiteid

 

SA Aarike Hooldekeskuse:

visioon - hooldekeskus on parim paik elamiseks ja töötamiseks. Aastaks 2015 on SA Aarike Hooldekeskus turvaline, sõbralik, kaasaegne füüsiline keskkond klientidele ja töötajatele, kus pakutakse kvaliteetset, mitmekülgset ja konkurentsivõimelist hooldusteenust eakatele ja puuetega inimestele.

missioon -  kindlustada hooldekeskuse elanikele kõrge ja turvaline elukvaliteet, tagada töötajatele motiveeritud töösse suhtumine.

arengueesmärgid:
efektiivne  kliendi – ning töötajasõbralik juhtimine
personal on staažikas, kvalifitseeritud, motiveeritud, ning oma ala professionaal
turvalisuse tagamine
klientidele vajalik teenuste tagamine
miljonivaateväärtuslik ja heakorrastatud elukeskkond
elanikud on sotsiaalselt kaitstud
elanikud on kindlustatud kvaliteetse puhta veega
kohalike omavalitsuste ja klientide sugulastega koostöös kindlustatakse abivajajatele klientidele võrdne võimalus saada mitmekesiseid ja kvaliteetseid sotsiaalteenuseid.
Tatra oja ääres Aarikel on ilus elada

 

Eesmärkide saavutamist toetavad – hea asukoht, looduslikult kaunis paik, eraldatus, võimalus paigutada kliente vastavalt eakusele ja puude astmele elama erinevatesse majadesse, tubadesse elama.
Parkmets, kus olla oma mõtetega, suur haljastatud territoorium, veesilm.
Meeldiv koostöö ümbruskaudsete kohalike omavalitsuste ja klientide sugulastega ning koostööpartneritega.
Hooldekeskuse lähedus suurasulatega, vahemaa Tartu kesklinnaga vaid 15 km.

 

Personal <<  >> Tegevuskava