Tere tulemast meie hooldekeskuse lehele

 TEADAANNE!

 

SA Aarike Hooldekeskus nõukogu kuulutab välja konkursi

JUHATUSE LIIKME leidmiseks.

29.08.2022 15:20


 


SA Aarike Hooldekeskus on üldhooldekodu, mille tegevuse korraldamisel juhindutakse sihtasutuste seadustest ja hooldekeskuse põhikirjast.
 
Sihtasutuse tegevuse eesmärk on põhikirja kohaselt puuetega ja eakate inimeste elukvaliteedi parandamine või säilitamine, sotsiaalhoolekande- ja rehabilitatsiooniteenuse ja nendega seotud teenuste osutamine.

Hooldekeskusesse on võimalik asuda elama isikutel, kes oma tervisliku või sotsiaalse seisundi tõttu pole võimelised iseseisvalt toime tulema, vajavad ööpäevaringset järelvalvet ning kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.

 

2022. aastaks kohamaksumus kuus on 880€ (eurot) ja kliendi hooldusteenuse ööpäevaseks maksumuseks 28,93€ (eurot), kinnitatud nõukogu koosolekul 22.11.2021.a. Antud hinna sisse ei kuulu retseptiravimid.

 

Hooldekeskus on 65 kohaline. Elanike kasutuses on erineva suurusega toad. Klientide erinevaid soove arvestades on võimalik leida just temale sobivad tingimused kolmes erinevas majas.

 


Lehte muudeti viimati 29.08.2022 kella 12:23 ajal.