Tere tulemast meie hooldekeskuse lehele

 TEAVITUS KÜLASTAJATELE ! 

 


SA Aarike Hooldekeskus on üldhooldekodu, mille tegevuse korraldamisel juhindutakse sihtasutuste seadustest ja hooldekeskuse põhikirjast.
 
Sihtasutuse tegevuse eesmärk on põhikirja kohaselt puuetega ja eakate inimeste elukvaliteedi parandamine või säilitamine, sotsiaalhoolekande- ja rehabilitatsiooniteenuse ja nendega seotud teenuste osutamine.

Hooldekeskusesse on võimalik asuda elama isikutel, kes oma tervisliku või sotsiaalse seisundi tõttu pole võimelised iseseisvalt toime tulema, vajavad ööpäevaringset järelvalvet ning kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.

 

2021. aastaks kinnitatud kohamaksumus kuus 825 € (eurot).
Hooldekeskus on 65 kohaline. Elanike kasutuses on erineva suurusega toad. Klientide erinevaid soove arvestades on võimalik leida just temale sobivad tingimused kolmes erinevas majas.