Külastuskord

Lugupeetud klientide lähedased

 

SA Aarike Hooldekeskus kehtestab alates 01.01.2023 klientide külastamise korra

 

Külastuskord

 

·         Külastamise aeg lepitakse eelnevalt kokku telefoni  5666 0423 või e-kirja hooldus@aarikehk.ee teel.

·         Külastusaeg tuleb ette registreerida vähemalt 24 tundi.

·         Registreerida saab AINULT tööpäevadel kella 8.00 kuni 16.00.

·         Külastusi registreerib ainult HOOLDUSJUHT. Teistel töötajatel ei ole kohustust külastusi registreerida.

·         Majja sisenedes on külastaja kohustatud kandma kaitsemaski ja tegema käte antiseptika.

·         Siseruumides on soovitav jälgida, et külastajaid ei oleks rohkem kui kahel kliendil korraga, üldjuhul ühel kliendil vaid 2 külalist.

·         Õuealal võib korraga olla rohkem külastusi ja külalisi.

·         Siseruumides on kohtumise ajaline piirang 25 minutit, õues kohtumistel aega ei piirata, kuid tuleb arvestada hooldekeskuse töökorraldusega.

·         Eriolukorras, nt kliendi tervisest tulenevalt, on hooldajal õigus teha ühekordseid erikokkuleppeid või seada täiendavaid piiranguid.

 

 


NB! HOOLDEKESKUS JÄTAB ENDALE ÕIGUSE ETTEREGISTREERIMATA KÜLASTUSED ÄRA JÄTTA!

 
Loobu külastusest, kui oled ootamatult haigestunud või sattunud kontakti koroonaviiruse kandjaga.

Kõlastuse ajal palume vältida otsest lähikontakti, sh kätlemist ja kallistamist.

Hoiame koos meile kallite inimeste tervist