Asutusest pikemalt

Aarike Hooldekeskus asub Lõuna-Eestis Virulase külas Kambja vallas Tartumaal omaette hoonete kompleksina looduslikult kaunis kohas 18 km kaugusel Tartust ja 200 km kaugusel meie pealinnast Tallinnast.

Aarike Hooldekeskuse  territooriumi pindala on 12,2 hektarit, millest park-mets moodustab 6,0 hektarit. 2004.aastal istutatud Kambja kooli õpilaste abiga uus segamets. 2012.aastal rajatud koos Tartu Kristliku turvakodu laste ja Tartu Lionsi klubi esindajatega tammik.

Territooriumi läbib kaunis Tatra oja. Hooldekeskuse hooned paiknevad eritasapindadel, peahoone asub mäenõlval.

Klientide eluruumid asuvad kolmes erinevas majas.

Tegevus toimub põhiliselt  peahoones, kus asub köögiblokk, raamatukogu koos Jumalateenistuse nurgakesega.

Alates 2006.aastast toimuvad kord kuus Jumalateenistused. 10.aprillil 2007.aastal pühitses Kambja koguduse kirikuõpetaja Kristjan Luhamets Aarike Hooldekodu armulauariistad. Korraga võeti kasutusele altaripiibel krutsifiks, küünlajalad, 20 lauluraamatut, armulauakarikas koos leivatoosi ja linikuga. 2010.aasta advendi ajal lisandus vastremonditud ruumi ka altaripilt. (Allikas: K.Luhamets “Kambja kihelkonna ajalugu“ lk. 312).

Ajalugu

Aarike Hooldekodu on asutatud 22. aprillil 1948. aastal.

ENSV Ministrite Nõukogu määrusega nr.409 esialgse nimetusega Aarike Invaliididekodu.

Asutuse nimemuutused ajaloo jooksul:

  • 1948.a. – 1981.a. Aarike Invaliididekodu
  • 1981.a. – 1992.a. Aarike Internaatkodu
  • 1992.a. – 2004.a. Aarike Hooldekodu
  • 2004.a. novembrist tänaseni Sihtasutus Aarike Hooldekeskus (asutatud Kambja Vallavalitsuse poolt).

Personal

Üldhoolduseteenuse kasutajatele on abiks igapäevaste toimingutega ja rõõmude-muredega toime tulemiseks hooldekeskuse 29-liikmeline meeskond.

Meeskonda kuuluvad: hooldustöötajad, kes toetavad ja abistavad kliente nende igapäevaelutoimingutes;

tegevuste juhendajad, kes pakuvad huvitegevust ja erinevad käelisi tegevusi, ettelugemist, muusika kuulamist, lauamängude mängimist, võimlemist, jalutuskäike värskes õhus ja palju muud;

õendustöötajad, kes osutavad tervisealast nõustamist, meditsiinilist järelevalvet ja esmatasandi meditsiinilist abi;

hingehoidja, kes pakub emotsionaalset ja hingelist tuge;

tugiteenuste osutajad, kes haldavad, koordineerivad ja panustavad igapäevaselt organisatsiooni tegevusse.

Arengukava üldsuunad

Arengukava on arengudokument, mis sätestab edasised arengusuunad ja prioriteedid eakate ja puuetega inimeste hooldekande valdkonnas.
Asutuse arengukavas püstitatud eesmärk – soov saavutada kliendist lähtuvalt kvaliteetsed ja võrdselt kättesaadavad sotsiaalteenused. Siia juurde arengukavast näiteid

SA Aarike Hooldekeskuse:

visioon – hooldekeskus on parim paik elamiseks ja töötamiseks. Aastaks 2015 on SA Aarike Hooldekeskus turvaline, sõbralik, kaasaegne füüsiline keskkond klientidele ja töötajatele, kus pakutakse kvaliteetset, mitmekülgset ja konkurentsivõimelist hooldusteenust eakatele ja puuetega inimestele.

missioon –  kindlustada hooldekeskuse elanikele kõrge ja turvaline elukvaliteet, tagada töötajatele motiveeritud töösse suhtumine.

arengueesmärgid:
efektiivne  kliendi – ning töötajasõbralik juhtimine
personal on staažikas, kvalifitseeritud, motiveeritud, ning oma ala professionaal
turvalisuse tagamine
klientidele vajalik teenuste tagamine
miljonivaateväärtuslik ja heakorrastatud elukeskkond
elanikud on sotsiaalselt kaitstud
elanikud on kindlustatud kvaliteetse puhta veega
kohalike omavalitsuste ja klientide sugulastega koostöös kindlustatakse abivajajatele klientidele võrdne võimalus saada mitmekesiseid ja kvaliteetseid sotsiaalteenuseid.
Tatra oja ääres Aarikel on ilus elada.

Eesmärkide saavutamist toetavad – hea asukoht, looduslikult kaunis paik, eraldatus, võimalus paigutada kliente vastavalt eakusele ja puude astmele elama erinevatesse majadesse, tubadesse elama.
Parkmets, kus olla oma mõtetega, suur haljastatud territoorium, veesilm.
Meeldiv koostöö ümbruskaudsete kohalike omavalitsuste ja klientide sugulastega ning koostööpartneritega.
Hooldekeskuse lähedus suurasulatega, vahemaa Tartu kesklinnaga vaid 15 km.