Kodukord

Päevaplaan

07.00 – 08.30 Äratus, klientide hügieenitoimingute korraldamine, vajadusel nende teostamine.
08.30 – 09.30 HOMMIKUSÖÖK
12.00 – 13.00 LÕUNASÖÖK
13.00 – 14.00 Vaikne tund, puhkeaeg
14.00 – 16.30
Ühistegevus klientidega: lauamängud, lugemine, jalutuskäigud, TV vaatamine, raamatukogu külastus.
Vajadusel hügieenitoimimingud, raviprotseduurid
16.30 – 17.30 ÕHTUSÖÖK
17.30 – 22.00 Vaba aeg, ettevalmistus öörahuks, hügieenitoimingud.
19.30 – 20.30 ÕHTUNE TEEJOOMINE
22.00 – 07.00 ÖÖRAHU

Klientide külastamine ajavahemikul 10.00-19.00.

Hooldekeskuse ruumides ja territooriumil on ilma vastava kooskõlastuseta/loata (nõukogu liikme, juhatuse liikme, hooldusjuhi, majandusjuhatajaga kooskõlastamata) keelatud filmimine, pildistamine, samuti hooldekeskuse muid tegevusi ja klientidega seonduvat konfidentsiaalse informatsiooni väljastamine kolmandatele isikutele.

AARIKE HOOLDEKESKUSES ON KEELATUD:

 • lärmamine, vägivald teiste suhtes; samuti tegevused, mis rikuvad hooldekeskuse ruumides ja territooriumil rahu
 • hoida tubades määrivaid ja reostavaid asju ning kiiresti riknevaid toiduaineid, liigseid purke, pudeleid, toidunõusid
 • külm- ja tulirelvade sisse toomine ja hoidmine/omamine
 • hoida tubades koduloomi / koeri, kasse jne.
 • hoida voodi all välisjalatseid, karpe, kaste jms. , mis takistavad koristajat ja hooldustöötajat tema ülesannete täitmisel
 • alkohoolsete jookide ja narkootiliste ainete sisse toomine, hoidmine, tarvitamine ja levitamine
 • suitsetamine tubades ja selleks mitte ettenähtud kohas
 • hooldekeskuse vara viimine ühest ruumist teise või hooldekeskusest välja ilma loata
 • mängida hasartmänge rahale ja muudele väärtesemetele
 • korraldada koosviibimisi puhke- ja öörahu ajal
 • siseneda teistesse tubadesse ilma mõjuva põhjuseta ja kooskõlastamata hooldustöötaja või meditsiinitöötajaga
 • lahkuda hooldekeskuse territooriumilt ilma teatamata ja luba küsimata kas juhatajalt, hooldusjuhiltt, neid  asendavalt isikult, hooldustöötajalt
 • tuua hooldekeskuse ruumidesse võõraid isikuid, väljaarvatud oma sugulased selleks ettenähtud külastusaegadel

HOOLDEKESKUSE TERRITOORIUMIL ON LUBATUD SUITSETADA:

 • peahoone ratastoolitee varju all
 • alumises majas koridori välisukse juures talve, suvel õues vastavalt ettenähtud kohas
 • 12.krt. elamu I. trepikojas esimese korrusel välisukse juures talvel, suvel õues vastavalt ettenähtud kohas.

HOOLDEKESKUSE KLIENT ON KOHUSTATUD:

 • hoidma hooldekeskuse ruume, vara, sisseseadet ja kasutamiseks välja antud riietust, esemeid, varustust
 • teatama asjade, esemete kadumisest koheselt hooldustöötajale või mõnele teisele hooldekeskuse töötajale
 • hoidma puhtust ja korda kõigis hooldekeskuse ruumides ja territooriumil
 • võtma osa oma eluruumi koristamisest ja muudest tegevustest sõltuvalt oma tervislikust seisundist, töövõimest ja oskustest
 • teatama koheselt  hooldustöötajale või kellelegi teisele hooldekeskuse töötajale kõikidest kodukorra rikkumistest, avariidest, õnnetustest.
 • teavitama oma lahkumisest koheselt hooldusjuhti või hooldustöötajat oma ajutisest hooldekeskuse territooriumilt lahkumisest.

HOOLDEKESKUSE KLIENDIL ON ÕIGUS:

 • pöörduda abi saamiseks kõigi küsimuste ja kaebustega juhataja, hooldusjuhi, õde-perenaise, majandusjuhataja, hooldustöötaja poole
 • pöörduda hooldusjuhi poole arstiabi saamiseks
 • hoida toas oma igapäevaseid üleriideid ja isiklikke asju vastavalt võimalustele ja kokkuleppele hooldusjuhiga
 • anda hoiule oma väärtesemeid, raha tema enda poolt valitud töötajale vastava paberi vormistamisel
 • kutsuda endale külalisi ja ise külla minna, teavitades sellest juhtkonda, hooldusjuhti või hooldustöötajat
 • võtta osa hooldekeskuses toimuvatest üritustest
 • viibida hooldekeskuse üldkasutavates ruumides ja territooriumil selleks ettenähtud aegadel
 • olla kursis ja küsida teavet hooldekeskuse arengukavast ja tegevuskavast