Kuidas meile kliendiks saab?

1. Teenuse taotlemisel nõutavad dokumendid:

 • Kliendi või tema esindaja (eeskostja, sugulased, kohalik omavalitsus jne.) avaldus
 • Koopia isikut tõendavast dokumendist
 • Perearsti (haigla, taastusravi jne.) väljavõte kliendi tervisliku seisukorra kohta (epikriis)
 • Kohaliku omavalitsuse garantiikiri

2. Teenuse osutamise aluseks on:

2.1 leping teenuse osutaja ja kliendi või tema seadusliku esindaja vahel  ja/või teenuse saaja elukohajärgse kohaliku omavalitsuse vahel.

2.2 hoolduslugu mis koostatakse 30 päeva jooksul alates klienditeenusele saabumisest. Hoolduslugu vormistatakse vastavalt vajadusele koostöös hooldusjuhi-, tegevusjuhi-, hooldustöötajate- ja kohalike omavalistuste sotsiaaltöötajatega.

3. Pakutavad teenused:

Isiku soovidest ja vajadustest lähtuvalt turvaliste, kodulähedaste elamis- ja hooldustingimuste loomine.

3.1. Põhiteenused:

 • hooldustoimingud (mähkmete vahetamine, isiklikud hügieenitoimingud,toitmine)
 • toitlustamine 3 korda päevas + õhtune teejoomine (vajadusel dieettoit)
 • majutamine üheses, kaheses või kolme kohalises toas
 • perearsti teenus
 • vajadusel eriarstide külastus
 • õendusabi teenus (ravimite tellimine, manustamine vastavalt pere- või eriarstide ettekirjutusele)
 • abivahendite kasutamine, nõustamine.
 • rehabilitatsiooni organiseerimine
 • kliendi pesu pesemine
 • vastavalt vajadusele liikumisabi majades ja territooriumil

3.2. Abiteenused:

 • sotsiaalnõustamine
 • transporditeenus pere- ja eriala arstide vastuvõtule
 • vaimulik, hingeline abi (üks kord kuus jumalateenistusel)
 • raamatukogu teenus (oma raamatukogu)
 • TV vaatamine
 • ühisüritused (Võidupüha, jaanipäev, vabariigi aastapäev, rahvusvaheline eakate päev jne.)
 • klientide meelespidamine sünnipäeval (šokolaad, kaart)
 • huvidel ja hobidel põhinevad vaba aja tegevused (raamatu lugemine, ettelugemised, lauamängud, arutelud, jalutuskäigud jne. koos tegevusjuhiga)