Teenusele asumine

Teenusele asumise taotlemiseks palume täita kõrvalolev digitaalse avalduse vorm.

Teenusele asumisel on vajalik:

  • Kliendi või tema esindaja (eeskostja, sugulased, kohalik omavalitsus jne.) avaldus
  • Koopia isikut tõendavast dokumendist
  • Perearsti (haigla, taastusravi jne.) väljavõte kliendi tervisliku seisukorra kohta (epikriis)
  • Kohaliku omavalitsuse garantiikiri

Digitaalne avaldus

Kontaktisiku andmed

Teenusele asuja (kliendi) andmed

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.