Üldhooldusteenuse hinnakiri

Hoolduskomponendi eest tasumise võtab kohalik omavalitsus alates 1.07.2023 üle vastavalt enda kehtestatud piirmäärale!

Hooldereformi kohta saab infot Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Ööpäevaringne üldhooldusteenus
AARIKE 2

ehk meeste maja

1050.00 EUR kalendrikuu eest

Sh hoolduskomponent 580.00 – eurot

Sisaldab hooldustöötajate ja abihooldustöötajate kulu:

1) tööjõukulud (koos maksudega);
2) tööriietuse ja isikukaitsevahendite kulud;
3) tervisekontrolli ja vaktsineerimise kulud;
4) koolituse ja supervisiooni kulud.

sh majutus ja toitlustuskulu (tasub isik) 470.- eurot

NB! Hinnale lisanduvad kulutused:

  • ravimitele
  • transpordile
  • VAJADUSEL – mähkmed 50.00 eurot ühes kalendrikuus

Ööpäevaringne üldhooldusteenus
AARIKE 1 ja AARIKE 3

1200.00 EUR kalendrikuu eest

Sh hoolduskomponent 650.00 – eurot

Sisaldab hooldustöötajate ja abihooldustöötajate kulu:

1) tööjõukulud (koos maksudega);
2) tööriietuse ja isikukaitsevahendite kulud;
3) tervisekontrolli ja vaktsineerimise kulud;
4) koolituse ja supervisiooni kulud.

sh majutus ja toitlustuskulu (tasub isik) 550.- eurot

NB! Hinnale lisanduvad kulutused:

  • ravimitele
  • transpordile
  • VAJADUSEL – mähkmed 50.00 eurot ühes kalendrikuus